آهنگ زیبایی از آرمین پسر کوچولو

امشب واسه ما چه شبیه  

از غم و غصه خالیه بیا تو هم کنار ما 

امشب همه چیز عالیه 

همگی اینو خوب میدونیم شب شبه شور و شادیه 

....... 

 تولد 

 

دانلود این آهنگ