آهنگ زیبای مارال از سروش

ای مارال شیرینم آرزوی دیرینم   

بهشت میشه دنیا وقتی تورو میبینم

ای مارال طناز من دختر ناز من 

به درد دل تو چاره ای به ظلمتم تو چاره ای 

 

دانلود این آهنگ