آهنگ زیبای  آهنگ تولد محسن امیری


دانلود این آهنگ


 از تو ممنونم و سازه خوشیو می کوبم - واسه من سنگ تموم گذاشتی امشب خوبم

غمو غصه هامو از خونه بیرون کردی توی جشنمون تمومه شهرو مهمون کردی